Styrelse & Stadgar

Taubesällskapet Nordostens styrelse

 

Ordförande

Bo Sahlén

 

Vice ordförande

Sverker Andersson

 

Sekreterare

Anders Mossing

 

Kassör

Catarina Andersson

 

Ledamöter

Magnus Schön, Irja Jönsson och Folke Ferner

 

Suppleant

Mattias Dahlin.

 

Valberedning

Inger Sahlén, sammankallande, samt Jan Holm och Åke Näsholm.

 

Revisorer

Kjell Zackrisson och Catharina Zackrisson.

 

Stadgar

 

Här kan du ladda ner eller läsa Nordostens stadgar.


Ladda ner