Om Nordosten

En förening till Evert Taubes minne

 

Taubesällskapet Nordosten i Sundsvall bildades i september 2008 med målsättningen att bevara och sprida vår svenska visskatt och företrädesvis då Evert Taubes texter och musik.

Evert Taube 1890 – 1976

 

Evert Taube föddes i Göteborg den 12 mars 1890 och han var det fjärde barnet av tretton. Vid sju års ålder fick han i locket till en cigarrlåda se en svartlockig flicka med en röd ros i barmen, omgiven av skepp, palmer och tobaksblommor. Under flickan stod det ”Cigarros Puros de Habana” och därför kallade han henne Puros de Habana. Han såg på henne med ögon fyllda av häpenhet och glädje – och så fortsatte det livet igenom.

 

Som 18-åring packade Evert Taube sin sjömanskista och gick till sjöss för första gången. Seglatserna förde honom så småningom till Argentina där han var bosatt åren 1910 – 15. Upplevelserna och strapatserna under denna period satte djupa spår i hans diktning, liksom sedermera också hans vistelser i och kärlek för Bohuslän, Roslagen och Italien.

 

Hur skulle vi se vår svenska sommar utan Evert Taube? Med hans dikter om tärnan med löjan i näbben, solvärmen som dallrar kring holmar och skär, fjärden som ligger blank som ett nybonat golv och om frugan som kommer ut på altanen med sin doftande kaffebricka? Visst fans väl den svenska sommaren också innan Evert Taube – men hur såg man den då?

 

Evert Taube avled den 31 januari år 1976 på Saltsjöbadens Sjukhus vid nära 86 års ålder. Få är väl de i vårt land som undgått hans visor, hans röst eller hans uppsyn via skivor, radio och tv. Idag är Evert Taube glädjespridaren vid våra fester och högtider och han är en ständig följeslagare i vår gnolande vardag. Han var Sjösalas och Malö Strömmars,

såväl som Pampas och Liguriens besjungare, liksom sjömannens tröst och ständige vän.

 

Evert Taube knöt som visdiktare och trubadur ett brokigt band mellan Bohusläns grå klippor och det sirliga hovlivet i ett avlägset Provence, mellan Roslagens Calle Schewen och den unge indianske herden Soloà i Guatemala. Han gav oss Fritiof Andersson och Rönnerdal liksom Karl-Alfred och Ellinor. Han räckte oss halva världen och han diktade

universum!

 

Evert Taube var i sin gärning unik och han har för alltid satt ett djupt avtryck i den svenska visskatten och i vår svenska folksjäl.

KOM MED OSS DU OCKSÅ!


Vi välkomnar dig gärna till vår gemenskap. Evert Taube och hans visor står i centrum, men det hela det svenska visarvet får plats på våra viskvällar. Du får plats du också! Välkommen som medlem, läs mer här.